Welkom

Gezinskr8 is actief binnen de sector zorg en welzijn. Zij is onderscheidend in de hulpverlening door haar benadering van gezinnen en haar systeemgerichte aanpak. Gezinskr8 biedt ambulante begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassen en gezinnen. Iedereen van  0-100 jaar, ongeacht de persoonlijke problemen. De doelgroep is dan ook erg breed. Kenmerkend voor de begeleiding die Gezinskr8 biedt is de meerzijdige blik waarbinnen de systeemgerichte werkwijze een belangrijk uitganspunt is. Gezinskr8 onderscheidt zich qua hulpverlening door zich niet alleen te richten op de persoonlijke problematiek maar ook aan de slag te gaan met de invloed van het systeem. Daarbij kan indien nodig samengewerkt worden met de psychotherapeut en relatietherapeut van Praktijk Serta (www.praktijkserta.nl) .

Wat kunt u verwachten van Gezinskr8?

Gezinskr8 onderscheidt zich door zowel individuele hulpverlening als systeemhulpverlening aan te bieden. Afhankelijk van de hulpvraag zal ik het samen met u als ouder, jij als kind, jullie als gezin hebben ik over de dingen die niet lekker lopen bij jou, bij jullie of binnen jullie gezin en zal dan samen met jou/jullie een plan van aanpak opstellen. Bij Gezinskr8 staat maatwerk centraal, ik zal altijd kijken naar wat u/jij of eventueel het hele gezin voor specifieke begeleiding nodig heeft. Ik hanteer een systeemgerichte aanpak. De begeleiding binnen het systeem is op communicatie gericht, we werken aan sociale vaardigheden zoals naar elkaar luisteren, goed je boodschap kunnen verwoorden en je inleven in de ander. Maar vooral staan we stil bij eigen invloed: wat kun je als ouder/partner/kind zelf doen om weer invloed te krijgen op de situatie. Ouders en kinderen leren beter communiceren, met als doel om het eigen welbevinden te verbeteren, onder andere door meer begrip en respect voor elkaar te krijgen, eigen invloed te leren kennen en daarmee het begrip voor elkaar te vergroten. Het besef van eigen invloed vergroten speelt daarin de hoofdrol.