Even voorstellen

Ik ben Annemarie Groeneveld, sinds 2003 werkzaam in de hulpverlening en de jeugdhulpverlening. Na mijn opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als hulpverlener binnen het justitieel kader met jongvolwassenen. Vanuit deze werkplek ben ik gaan werken als schoolmaatschappelijk werker en gezinscoach binnen de vrijwillige hulpverlening op Goeree-Overflakkee.

Ik kwam er steeds meer achter dat naast mijn affiniteit die ik heb met het werken met  kinderen en jongeren, juist gezinnen en met name ouders de reden zijn waarom ik in de hulpverlening werk. Om die reden ben ik in 2007 de tweejarige Post-hbo opleiding ‘Gezinsbegeleiding, Ouderbegeleiding en Opvoedondersteuning’ gaan volgen aan de Interactie-Academie in Antwerpen. Steeds meer kwam ik erachter hoe belangrijk het is bij het werken met kinderen en jeugdigen, om aan de slag te gaan met niet alleen het kind maar ook met ouders en soms het hele gezin.

Sinds 2009 ben ik aan de slag gegaan als gezinscoach waarbij er vooral veel aandacht was voor gezinnen met problematiek op diverse levensgebieden. Mijn werk en mijn opleiding hebben mij laten zien dat een systeemgerichte aanpak voor het werken met ouders en gezinnen veel toegevoegde waarde heeft. Ouders en kinderen leren wat ze zelf kunnen doen om de gezinssituatie in positieve zin te veranderen is echt waar ik voor sta. En dat kan alleen door in gesprek te gaan met elkaar en de invloed die iedereen heeft te vinden en in positieve zin aan te wenden.

In 2015 ben ik als ouderbegeleider gaan werken binnen de JeugdGGZ (FACTteam). Hier werkte ik met vastgelopen jongeren en hun ouders/gezin. Middels de begeleiding aan ouders werd de gezinskracht vergroot en zo voelden ouders hun invloed weer. Het lukte hen weer invloed te krijgen op hun kind(eren) waardoor de vastgelopen jongeren meer profijt hadden van de aan hen geboden hulp. Ondertussen ben ik naast Gezinskr8 werkzaam binnen de jeugdhulpverlening in de Hoeksche Waard. De afgelopen jaren heb ik me verder geschoold op het gebied van de methodiek ‘Geweldloos Verzet’ en ‘Rouw bij kinderen’.

Als SKJ-geregistreerd hulpverlener bied ik hulp aan ouders, kinderen en gezinnen op het moment dat er zorgen zijn. Met als doel om gezinnen, op welke manier dan ook, te sterken in hun Gezinskr8.