Visie

Vanuit mijn visie als jeugdhulpverlener ben ik ervan overtuigd dat de sleutel tot gedragsverandering ligt in het veranderen van het gedrag van zowel kinderen als ouders en gezinssystemen. Soms lukt het door omstandigheden even niet meer om je eigen invloed te zien of voelen. Als kind zie je heel goed wat er nodig is. Als ouder ben je de expert als het gaat om je kind(eren). Soms ontbreekt het echter aan kracht, energie, inzicht, om welke reden dan ook. Graag help ik jou als ouder, jou als jeugdige en jullie als gezin om weer in je kracht te komen en weer invloed te gaan hebben op het belangrijkste wat je hebt; je gezin en elkaar.

Gezinskr8 staat voor het weer in je kracht komen staan als gezin. Jij als ouder, jij als jeugdige, jullie als gezin zijn het middel om de kracht te herstellen. Afhankelijk van de vraag kan ik een ondersteuningstraject aanbieden. Of het nu gaat om een individuele vraag of syteemvraag, om kinderen of om ouders; gezamenlijk ouderschap, alleenstaand ouderschap, gescheiden ouderschap of nieuw samengesteld ouderschap. Ook is een samenwerking mogelijk met andere zorgaanbieders indien gewenst.

Door inzet van gesprekken gericht op het vergroten van besef van eigen invloed, door het geven van (opvoed)tips en oefeningen, help ik ouders, jeugdigen en gezinnen om er weer achter te komen wie je bent, wat je wilt en waar je voor wilt staan. Dit doe ik op verschillende manieren. Naast gesprekken met kinderen werk ik met ouders om er achter te komen waar je als ouder zelf kunt veranderen om weer beter in je vel te zitten als ouder en wat je nodig hebt om de relatie met je kind, partner, netwerk te verstevigen. Als het je als ouder weer lukt steviger te staan zet dit je gezin weer in zijn kracht. Gezinskr8 dus!